Afspraken


 • Gastouder Kimberly is open van maandag t/m donderdag van 7.00 tot 18.00 uur. De openingstijden zijn flexibel en in overleg met u als ouder aan te passen. Vooraf spreken we vaste opvanguren af waarop uw kind bij de gastouder komt verblijven.  

 • Wilt u uw kind na 18:00 uur ophalen? Er geldt dan wel een toeslag van 20%.  

 • Het all-in tarief voor de opvang is €6 per kind per uur. 

  Het tarief is inclusief: broodmaaltijd, drinken, fruit en tussendoortjes. 
  Het tarief is exclusief: luiers, kunstvoeding, eventuele groentehapjes uit een potje en kosten voor het gastouderbureau.

 • Mocht het nodig zijn dat uw kind zijn/haar avondmaaltijd bij gastouder Kimberly eet, dan kan dit tegen een vergoeding.  


Kinderen van 0 tot en met 3 jaar         –           €1,25 

Kinderen van 4 tot en met 8 jaar         –           €1,75 

Kinderen van 9 tot en met 12 jaar        –           €2,25  

 • Als gastouder hanteert ik een minimum aantal uren van 4 uur per dag. Mocht uw kind minder dan 4 uur komen, betaalt u toch voor het minimum aantal uur. 

 • Bij afmelding wordt het geheel aantal uren in rekening gebracht. Vooraf spreken we vaste dagen en tijden af en deze moeten ook betaald worden, met uitzondering van vakantie en vrije dagen van de gastouder.

 • Extra opvanguren buiten de afgesproken uren moeten minimaal 24 uur van te voren worden doorgegeven; Anders kan er geen opvang plaats vinden.

 • Er wordt een opzegtermijn van 1 maand aangehouden. Dit geldt voor jullie als ouders, maar ook voor mij als gastouder. Er worden dan alle uren die de voorafgaande maanden werden afgenomen ook aangehouden. 

 • Als gastouder ben ik aangesloten bij gastouderbureau Viaviela (www.Viaviela.nl) en gastouderbureau VIP (www.gastouderbureauvip.nl). Het gastouderbureau neemt de bemiddeling op zich.

 • De betaling gaat via het gastouderbureau. Aan het einde van de maand vult gastouder Kimberly de daadwerkelijke uren in, jullie kijken het na en accorderen.  Even later ontvangt u hiervan de factuur. Deze graag zo snel mogelijk betalen en uiterlijk moet deze na 10 dagen binnen zijn! 

 • Gastouder Kimberly staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De GGD heeft de woning helemaal goedgekeurd. Gastouder Kimberly voldoet aan de wettelijke eisen en daarom kunt u gebruik maken van een mogelijke bijdrage van de overheid via de Kinderopvangtoeslag (www.belastingdienst.nl/toeslagen). 

 • Gastouder Kimberly vangt voornamelijk kinderen op van 0 t/m 4 jaar. Voor kinderen uit hetzelfde gezin die al naar de basisschool gaan, kunnen eventueel afspraken gemaakt worden. 

 • Doormiddel van een reserveringscontract kan er een aantal maanden vooraanvang van de opvang een plek worden gereserveerd. Als er een aantal maanden een plek wordt vrijgehouden en uiteindelijk gaat de opvang toch niet door, dan wordt er een boete in rekening gebracht. 

 • Is uw kind ziek? Niemand is blij met een ziek kind, werkende ouders al helemaal niet. Afhankelijk van de ziekte mogen de kinderen gewoon naar de opvang komen. In geval van een besmettelijke kinderziekte is het wenselijk dat u uw kindje thuis houdt totdat besmettingsgevaar geweken is. Mocht uw kind in de loop van de dag ziek worden, dan neem ik altijd contact met u op.

 • Gastouder Kimberly staat voor gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk om je kind(eren) te vaccineren. Zonder vaccinatie is er helaas geen opvang mogelijk.

 • De dagen dat gastouder Kimberly niet open is, wegens vrije dagen of ziekte van de gastouder, worden uiteraard niet in rekening gebracht.

 • De opvang is gedurende maximaal vijf weken per jaar gesloten. Dit kunnen aaneengesloten weken zijn maar het kunnen ook 2 weken in het voor- zomer of najaar zijn. U wordt ruimschoots hiervan op de hoogte gesteld. Gedurende deze weken is er geen vergoeding verschuldigd.

 • Het KvK-nummer van gastouder Kimberly is 59026677. Ook ben ik in het bezit van een EHBO diploma en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Mijn partner bezit deze verklaring uiteraard ook.